FANDOM


עקרון הקידום הרקורסיבי עליו מושתתת מערכת לוקיה מציע פתרון לקידום רעיון או פרוייקט במסגרת קהילתית או המונית*, כאשר לאף אחד אין די פנאי לקדם את הרעיון באופן ממשי.

הסתייגויותעריכה

נמצאו 4 הסתייגויות להגדרת הרעיון שניתן לקדם על פי עקרון זה:

 1. על הרעיון להיות שיתופי וחופשי לחלוטין בכדי לאפשר גיוס המוני בלתי מוגבל.
 2. על הרעיון לעניין את הקהילה באופן שניתן לנסחו במשפט קצר.
 3. על הרעיון להיות משוחרר ממגבלות לוח זמנים.
 4. על הרעיון להיות גמיש לחלוטין מבחינת אופן המימוש.

העקרוןעריכה

העקרון הרקורסיבי ממומש ע"י הפרוצדורה הבאה, ב3 שלבים:

 1. ההוגה פונה פרטנית לכל אחד מחברי הקהילה שיש להם איזושהי זיקה לרעיון ובקשת אינטראקציה ודאית מקסימלית מכל אחד מהם. באמצעות סשן שיחה קצרה.
 2. ניסוח מחודש של הרעיון בהתאם לאינטראקציות שנאספו מהקהילה
 3. חזרה על שלב 1'

במידה ונראה שאי אפשר להתקדם יש לבצע אחת מהאפשרויות:

 1. פירוק התקדמות הרעיון למשימות קלות יותר לקהילה.
 2. הרחבת הקהילה בזכות התקדמות הרעיון.

2 שלבים בתהליך:

 1. הקהילה מתקשרת מול ההוגה בלבד, שעובד מול המערכת באופן סמוי.
 2. הקהילה מתרגלת לעבוד מול המערכת ולראות את ההשפעה המיידית של כל אינטראקציה על הרעיון הגדול. ההוגה שב להיות פרט בקהילה ומתפנה.

הסברעריכה

תוך כדי תהליך ההתקדמות קורים 3 דברים:

 1. הרעיון מתקדם בפועל.
 2. הרעיון מתאים את עצמו לצרכי הקהילה.
 3. נוצר אמון: הקהילה נקשרת לרעיון ומוכנה להתאמץ עבורו יותר.

תרגום המושגעריכה

עקרון הקידום רקורסיבי נקרא כך כיון שהוא מממש רעיון דרך רקורסיה, כאשר בשלב הראשון קיים הרעיון בשלמותו ברמת התיאוריה בלבד, ומופעלת עליו פרוצדורה. התוצאה של אותה פרוצדורה, היא אותו רעיון עם פירוט מסויים המקרב אותו למציאות המעשית, ואז הוא מוזן שוב לתוך אותה פרוצדורה, וחוזר חלילה, עד להשלמת הפתרון - ירידת הרעיון מהתיאוריה למעשה.

תסריט לדוגמאעריכה

דרושה עריכה

*קהילתית = קתדרלה. המונית = בזאר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית