FANDOM


הדרך להצגת פתרון לרעיון בלוקיה הוא ע"י בניית עץ בו כל ענף הוא משפט קצר באותו אופן שרעיון מתנסח.

הטענה היא שכל פתרון ניתן לנסח בצורת עץ של משפטים קצרים. כאשר אין הגבלה לעומק של העץ, אין צורך להגביל את אורכי המשפטים.

תיאור זה מקביל לתיאור עקרון הקידום הרקורסיבי , בו אין הגבלה להון האנושי הרוחבי ועל כן ניתן לבקש מיקרו-פעולות מכל פרט. עץ הפתרון מתעד ומשקף באופן מוחשי את התרומה ההמונית דרך פעולות קטנות.

הבעיה העולה מדרך הצגה זו היא חוסר קריאות, כלומר חוסר ב'סיפור'. הטענה היא שמאמרים ארוכים עשויים כך רק בשל העובדה שהם צריכים להגיש רעיון ולספר אותו לקהל יעד ספציפי ולא רק לתאר אותו באופן טכני. יש למצוא טכנולוגיה שמסוגלת להקריא את העץ בשפות שונות שמתאימה את עצמה למשתמש הספציפי. כשם שלוקיה עצמה יכולה להכיל ריבוי של ממשקים בהתאם להעדפות המשתמש ועולם המושגים שמעורר אותו לפעולה.

נדרשת שפה משותפת , כמו שפת קוד, לתיאור פתרון בצורת עץ, שתוכל להיות מתורגמת לממשקים רבים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית