FANDOM


אמינותה של לוקיה תלויה במידת ההתאמה בין התקדמות רעיון במערכת לבין התקדמותו בפועל. מידת השימוש של המשתמשים במערכת תלויה באמינות זו, וכל פעולת המערכת תלויה בשימושיות של המשתמשים. על כן מוכרח שבעצם ההגדרה של לוקיה מונח פתרון לאימות זה ושלילה מקסימלית של מקרי זיוף (כל מקרה בו נצבר ניקוד באופן שלא מתאים להתקדמות בפועל)

אחת הדרכים לוודא התאמה היא על ידי אימות של צד שלישי (או הרבה 'צדדים שלישיים') באופן דומה לCaptcha. ניתן להקפיץ שאלונים לצד שלישי רחוק שמבקש להתאים בין פתרון לבעיה (או ענף לשורש יחסי בעץ פתרון) כך שעבור רוב השאלות המערכת יודעת מראש את התשובות (וכך מוודאת שהצד השלישי לא מזייף) ועבור אפשרות אקראית אחת היא רוצה לקבל תשובה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית